Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w przedsiębiorstwie KOMFORT Maria Karna

Data aktualizacji:
19 marca 2015 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 19 marca 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  przez:

             • KOMFORT Maria Karna z siedzibą w Suwałkach.


Zarządzającym Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w przedsiębiorstwie KOMFORT Maria Karna

plik .pdf, 69,5kB
Pobierz