Działalność podmiotu IronFX Global Ltd

data aktualizacji

9 października 2015 r.

W związku z zapytaniami, które w ostatnim czasie wpływają do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Urzędu KNF), dotyczącymi zagranicznej firmy inwestycyjnej IronFX Global Ltd z siedzibą w Limassol, informujemy, iż organem właściwym w zakresie nadzoru nad tym podmiotem jest cypryjski organ nadzoru, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Jednocześnie informujemy, że CySEC prowadzi postępowanie w związku z doniesieniami dotyczącymi ewentualnych nieprawidłowości w działalności ww. podmiotu.

Komunikat CySEC dotyczący postępowania ws. działalności IronFX Global Ltd

Iron FX Global Ltd jest spółką, która notyfikowała zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału