Spotkanie w sprawie dostosowania instytucji finansowych do FATCA

data aktualizacji

13 września 2013 r.

W dniu 13 września 2013 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów reprezentujących instytucje finansowe z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na temat dostosowania do amerykańskiej regulacji o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act). Sektor finansowy był reprezentowany przez instytucje finansowe, Związek Banków Polskich, Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Izbę Domów Maklerskich.

Na podstawie FATCA amerykańskie służby podatkowe będą wymagały od instytucji finansowych raportowania informacji o statusie podatkowym klientów z punktu widzenia ich rezydencji podatkowej w USA. Sankcje wobec instytucji finansowych i ich klientów za niewypełnienie obowiązków ustanowionych postanowieniami FATCA mogą oznaczać obciążenie wszystkich dochodów otrzymywanych ze źródeł amerykańskich trzydziestoprocentowym podatkiem. Wdrożenie FATCA w Polsce ma nastąpić poprzez podpisanie międzyrządowego porozumienia z władzami amerykańskimi oraz dostosowanie polskich przepisów prawa. 

Na spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Finansów omówił stan prac nad zawarciem międzyrządowego porozumienia z władzami USA. Przekazywanie informacji przez instytucje finansowe do amerykańskich służb skarbowych ma się odbywać za pośrednictwem polskiej administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zakłada, że umowa z USA powinna zostać podpisana do końca 2013 r. (nie obejmuje to procesu ratyfikacji). Zakłada się, że datą pierwszego raportowania instytucji finansowych z Polski na podstawie FATCA byłby 30 września 2015 r.

W opinii Ministerstwa Finansów zmiany w przepisach prawa polskiego konieczne w związku z FATCA powinny wejść w życie do 1 lipca 2014 r.

Na spotkaniu omówiono również zasady wykonywania przez instytucje finansowe obowiązków wynikających z FATCA do czasu wejścia w życie umowy międzyrządowej w kontekście prawidłowego przetwarzania danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz dalszego przekazywania danych objętych tajemnicą zawodową i bankową.