Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 199. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto dziewięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 1 ,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF zgłosiła sprzeciw co do planowanego bezpośredniego nabycia przez Investors Holding SA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Wyniki głosowania:

• 2 głosy za zgłoszeniem sprzeciwu (A.Jakubiak, W.Kwaśniak),
• 2 głosy wstrzymujące się (L.Kotecki, J.Pruski).

3. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 26 listopada 2013 r.
• 10 grudnia 2013 r.
• 20 grudnia 2013 r.
• 7 stycznia 2014 r.

_______________________________
1Pan W.Koziński nie brał udziału w głosowaniu sprawy opisanej w pkt 2 komunikatu

Do pobrania

Komunikat ze 199. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 r.

plik .pdf, 104,5kB
Pobierz