Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vistal Gdynia

data aktualizacji

5 grudnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Vistal Gdynia SA z siedzibą w Gdyni w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA, Dom Maklerski mBanku SA).