Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki MLP Group

Data aktualizacji:

7 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • MLP Group SA z siedzibą w Pruszkowie, w związku z publiczną ofertą akcji serii A i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest UniCredit CAIB Poland SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki MLP Group

plik .pdf, 64,5kB
Pobierz