Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki Marvipol

Data aktualizacji:

30 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Marvipol SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J - składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów (oferującym jest Banco Espírito Santo de Investimento SA oddział w Polsce z  siedzibą w Warszawie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki Marvipol

plik .pdf, 64,9kB
Pobierz