Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MERCATOR MEDICAL

data aktualizacji

18 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • MERCATOR MEDICAL SA z siedzibą w Krakowie, w związku z publiczną ofertą akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C, D2, E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie).