Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mabion

data aktualizacji

28 lutego 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Mabion SA z siedzibą w Kutnie w związku z ofertą publiczną akcji serii J, oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, H, I i J oraz praw do akcji serii J (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.).