Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego ZUE SA

data aktualizacji

30 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne sporządzone przez: 

ZUE SA z siedzibą w Krakowie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie).