Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

7 maja 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 7 maja 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.