Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Grzegorza Szczepaniaka i Zenona Szczepaniaka – wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Sklep „U Grześków” Spółka Cywilna Grzegorz Szczepaniak, Zenon Szcze

Data aktualizacji:
31 grudnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 31 grudnia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Przedsiębiorstwo Grzegorza Szczepaniaka i Zenona Szczepaniaka – wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Sklep „U Grześków” Spółka Cywilna Grzegorz Szczepaniak, Zenon Szczepaniak z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym są:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji Nowa Europa.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Grzegorza Szczepaniaka i Zenona Szczepaniaka – wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Sklep „U Grześków” Spółka Cywilna Grzegorz Szczepaniak, Zenon Szcze

plik .pdf, 78,8kB
Pobierz