Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie i Alkabar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Data aktualizacji:
05 lipca 2013 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 lipca 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Akcji Plus,
- Subfundusz PKO Zrównoważony Plus,
- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Plus,
- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
- Subfundusz PKO Skarbowy Plus;
PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
- Subfundusz PKO Złota;
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.


• Alkabar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie i Alkabar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

plik .pdf, 145,4kB
Pobierz

Alkabar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

plik .pdf, 138,8kB
Pobierz