Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim i ING Lease (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Data aktualizacji:
15 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 7 listopada 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funduszu emerytalnego przez:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzającym jest:
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 15 listopada 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

          • ING Lease (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
ING Subfundusz Obligacji, 
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 
ING Subfundusz Zrównoważony, 
ING Subfundusz Akcji, 
ING Subfundusz Gotówkowy,
2. ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 
ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 
ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), 
ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L),
ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L), 
ING Subfundusz Nowej Azji (L),
3. ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
ING Subfundusz Perspektywa 2045, 
ING Subfundusz Perspektywa 2040, 
ING Subfundusz Perspektywa 2035, 
ING Subfundusz Perspektywa 2030, 
ING Subfundusz Perspektywa 2025, 
ING Subfundusz Perspektywa 2020.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim i ING Lease (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

plik .pdf, 69kB
Pobierz

ING Lease (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

plik .pdf, 141,7kB
Pobierz