Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi

Data aktualizacji:
28 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 28 października 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi

Zarządzającym jest Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi

plik .pdf, 69,4kB
Pobierz