Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o. ) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

1 sierpnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 31 lipca 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o. ) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest: 
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Obligacji,
- ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- ING Subfundusz Zrównoważony,
- ING Subfundusz Akcji,

ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Perspektywa 2045,
- ING Subfundusz Perspektywa 2040,
- ING Subfundusz Perspektywa 2035,
- ING Subfundusz Perspektywa 2030,
- ING Subfundusz Perspektywa 2025,
- ING Subfundusz Perspektywa 2020