Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Euromaster Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

data aktualizacji

16 maja 2013 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 16 maja 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Euromaster Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zarządzającym jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.