Komunikat w sprawie trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji

4 października 2013 r.

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2010 roku do 30 września 2013 roku wyniosła 19,751%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 9,876%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.

STOPY ZWROTU I NIEDOBORY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 30.09.2010 ROKU DO 30.09.2013 ROKU

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Kwota niedoboru

Nordea OFE 23,019%  X
Allianz Polska OFE21,137%  X
ING OFE21,094% X
OFE WARTA20,430%  X
Amplico OFE20,400%  X
PKO BP Bankowy OFE20,276% X
Aviva OFE Aviva BZ WBK19,756% X
AXA OFE18,849% X
Pekao OFE18,787%  X
OFE PZU "Złota Jesień"18,628% X
Generali OFE18,258%  X
OFE Pocztylion17,449% X

AEGON OFE

17,337%X

Średnia ważona stopa zwrotu

19,751%x

Minimalna stopa zwrotu

        9,876%

x