Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Wypłaty dla członków SKOK „Wspólnota” z BFG za pośrednictwem PKO Banku Polskiego

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że do piątku 19 września 2014 r. w oddziałach PKO Banku Polskiego SA (z wyłączeniem agencji) członkowie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wspólnota” mogą dokonać wypłaty środków gwarantowanych. Należy zgłosić się osobiście do placówki PKO Banku Polskiego SA (dane teleadresowe na: http://www.pkobp.pl/poi/) z dokumentem tożsamości. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w terminie 5 lat od dnia zawieszenia działalności kasy.

Do dnia 12 września 2014 r. spośród ogólnej liczby 74 035 członków SKOK „Wspólnota” umieszczonych na liście wypłat, nadal 42 865 klientów nie odebrało gwarancji w kwocie do 100 zł, przy czym łączna wartość nieodebranych kwot w przedziale do 100 zł to 1 066 734,32 zł, co stanowi zaledwie 0,13% z 815 660 818,38 zł środków gwarantowanych. Ogółem odebrano już 754,83 mln zł, czyli 92,5% wartości środków gwarantowanych, należących do 20 471 członków SKOK „Wspólnota”.

Szczegółowe informacje dla członków SKOK „Wspólnota” są dostępne w serwisie internetowym BFG.

KNF zawiesiła działalność SKOK „Wspólnota” z dniem 18 lipca 2014 r. oraz wystąpiła do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.

Do pobrania

Wypłaty dla członków SKOK „Wspólnota” z BFG za pośrednictwem PKO Banku Polskiego

plik .pdf, 147,8kB
Pobierz