Komunikat w sprawie funkcjonowania UKNF w dn. 10 listopada 2014 r.

data aktualizacji

Uprzejmie informujemy, że w dn. 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) będzie nieczynny.

W nawiązaniu do art. 130 § 2 Kodeksu pracy dzień 10 listopada 2014 r. został dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, 1 listopada 2014 r. Obowiązek ten wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 2 października 2012 roku, zgodnie z którym pracodawcy są obowiązani wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Jednocześnie informujemy, że zapewniona będzie w tym dniu ciągłość nadzoru obrotu giełdowego, ciągłość działania systemu informatycznego ESPI oraz jego wsparcie techniczne.