Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2011 r. do 30 września 2014 r. wyniosła 31,993%.


Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.

STOPY ZWROTU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 30.09.2011 ROKU DO 30.09.2014 ROKU

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Nordea OFE

35,952%
MetLife OFE (dawniej Amplico OFE)34,096%
PKO BP Bankowy OFE33,215%
Allianz Polska OFE33,212%
Aviva OFE Aviva BZ WBK32,464%
AEGON OFE31,620%
Pekao OFE31,493%
ING OFE31,276%
AXA OFE31,091%
OFE PZU "Złota Jesień"30,759%
OFE Pocztylion29,855%
Generali OFE28,815%

Średnia ważona stopa zwrotu

31,993%