Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach MegaSerwis i ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniach 18 i 25 lipca 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• MegaSerwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni 
   i
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.