Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TERMO-REX

data aktualizacji

22 lipca 2014 r.

 Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• TERMO-REX SA z siedzibą w Jaworznie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B1 (Firma Inwestycyjna: HFT Brokers Dom Maklerski SA).