Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego SYNEKTIK

data aktualizacji

2 października 2014 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• SYNEKTIK SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, BB, BBB, C, D i E (firma inwestycyjna – Trigon Dom Maklerski SA).