Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Livechat Software

Data aktualizacji:

18 marca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Livechat Software SA z siedzibą we Wrocławiu w związku z publiczną ofertą akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Livechat Software

plik .pdf, 64,1kB
Pobierz