Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kruk SA

data aktualizacji

22 grudnia 2014 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:
 
  • Kruk SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Kruk SA z siedzibą we Wrocławiu emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150.000.000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA).