Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getin Noble Bank

data aktualizacji

12 sierpnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji (oferującym jest: Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).