Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Dekpol

Data aktualizacji:

27 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • DEKPOL SA z siedzibą w Pinczynie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B DEKPOL SA z siedzibą w Pinczynie (oferującym jest Millennium Dom Maklerski SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Dekpol

plik .pdf, 128,3kB
Pobierz