Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego CUBE.ITG

Data aktualizacji:

19 marca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • CUBE.ITG SA z siedzibą we Wrocławiu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C1 (oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego CUBE.ITG

plik .pdf, 64kB
Pobierz