Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych PKO Strategii Obligacyjnych - fiz

data aktualizacji

29 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D emitowanych przez:

PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty.