Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 207. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego  bezpośredniego nabycia przez Powszechną Kasę Oszczędności Banku Polskiego SA oraz pośredniego nabycia przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej akcji Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dodatkowym posiedzeniu w dniu 3 marca 2014 r. Komisja będzie kontynuowała pracę nad wnioskiem w sprawie planowanego nabycia przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, akcji Nordea Bank Polska SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w związku z prośbą KNF o dostarczenie przez wnioskodawcę w porozumieniu ze zbywającym akcje dodatkowych wyjaśnień i oświadczeń.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji Money Makers SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

4. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 3 marca 2014 r.
• 4 marca 2014 r.
• 18 marca 2014 r.

Do pobrania

Komunikat z 207. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2014 r.

plik .pdf, 159,9kB
Pobierz