Zadośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - podstawowe problemy, 2016

okladka_zadoscuczynienie Zadośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - podstawowe problemy, A. Aksanowska, T. Krupa, 2016