Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA”

data aktualizacji

19 grudnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „BALTONA” SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA).