Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Platinum Properties Group

data aktualizacji

12 grudnia 2012 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Platinum Properties Group SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA).