Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MO – BRUK

data aktualizacji

15 marca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• MO – BRUK SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska).