Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa o2 SA

Data aktualizacji:
17 lipca 2012 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Grupa o2 SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B spółki Grupa o2 SA (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa o2 SA

plik .pdf, 73,6kB
Pobierz