Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Gant Development SA

data aktualizacji

19 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Gant Development SA (dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów), w związku z publiczną ofertą obligacji serii AW oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii AW spółki Gant Development SA (oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA).