Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold FIZ

data aktualizacji

15 marca 2012 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez: 
  • Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w związku z emisją certyfikatów inwestycyjnych serii AA, AB, AC, AD (oferującymi są: Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej SA oraz Dom Inwestycyjny Investors SA).