Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Get Banku

Data aktualizacji:

10 maja 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzono równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• Get Bank SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii I (oferującym jest Noble Securities SA z siedzibą w Krakowie)

Do pobrania

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Get Banku

plik .pdf, 184,9kB
Pobierz