Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia notowań akcji spółki Atlantis SA

Data aktualizacji:

9 listopada 2012 r.


    
           Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 9 listopada 2012 r. zmodyfikowano decyzję o zawieszeniu notowań akcji spółki Atlantis SA. Zmiana polega na skróceniu okresu zawieszenia, z okresu 25 października 2012 r. - 25 listopada 2012 r., na okres 25 października 2012 r. - 9 listopada 2012 r.

Komisja uznała, że od momentu zawieszenia obrotu do dnia 9 listopada 2012 r. upłynął czas pozwalający inwestorom na dokonanie wnikliwej oceny sytuacji spółki. Ponadto, poprzez podjęcie uchwały o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami Atlantis SA inwestorzy zostali zaznajomieni z ryzykiem, które miało wpływ na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne dotyczące spółki Atlantis SA.

Do pobrania

KNF Atlantis 9 11 2012.pdf

plik .pdf, 160,7kB
Pobierz