Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Agencji Ratingu Społecznego

data aktualizacji

24 stycznia 2011 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 23 stycznia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Agencję Ratingu Społecznego sp. z o.o.

Zarządzającym jest:
1. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1,
2. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2.