Komunikat ze spotkania z organizacjami rynku kapitałowego

data aktualizacji

28 kwietnia 2011 r.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z przedstawicielami organizacji zrzeszających podmioty rynku kapitałowego.

Głównym tematem spotkania była kwestia prognoz finansowych spółek publicznych.
Mając na względzie zwiększenie przejrzystości rynku kapitałowego i ochronę interesów inwestorów, zwrócono uwagę na konieczność ujednolicenia pojęcia prognozy finansowej występującego w rozporządzeniu w sprawie raportów bieżących i okresowych z definicją obowiązującą na gruncie prawa unijnego w rozporządzeniu prospektowym nr 809/2004.
Podczas dyskusji omówiono także główne uchybienia emitentów w zakresie prognoz finansowych, jakie nadzór zaobserwował w 2010 roku.