Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 121. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lutego 2011 r.

Data aktualizacji:

1. W sto dwudziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej1.


2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez EFIX Dom Maklerski SA z Poznania działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• zarządzania portfelami instrumentów finansowych,
• doradztwa inwestycyjnego,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.

3. Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji:

• DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przez Investors Holding SA w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 14 lutego 2011 r.
• 18 lutego 2011 r.
• 8 marca 2011 r.
• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

1 Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i podejmowaniu decyzji w sprawach opisanych w pkt 2 i 3.


 
 

Do pobrania

Komunikat ze 121. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lutego 2011 r.

plik .pdf, 77,5kB
Pobierz