Komunikat w sprawie zezwolenia na utworzenie ALTUS 19 FIZ, ALTUS 20 FIZ, ALTUS 21 FIZ i ALTUS 22 FIZ

data aktualizacji


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udzielono zezwolenia na utworzenie:

• ALTUS 19 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
• ALTUS 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
• ALTUS 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
• ALTUS 22 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.