Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej

data aktualizacji

7 czerwca 2011 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 r. jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Jastrzębską Spółkę Węglową SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i D (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).