Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa Nokaut

data aktualizacji

24 listopada 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Grupę Nokaut SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK).