Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Boryszewa

Data aktualizacji:
13 czerwca 2011 r.
 
Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Boryszew SA w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw do akcji serii G, praw poboru akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski Capital Partners).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Boryszewa

plik .pdf, 74,3kB
Pobierz