Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych B3System i Megaron

Data aktualizacji:

27 stycznia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji:


• stwierdził równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez B3System SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii J (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska).

• zatwierdził dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym w dniu 29 września 2010 r. na prospekt emisyjny sporządzony przez Megaron SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Biuro Maklerskie DnB Nord).

 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych B3System i Megaron

plik .pdf, 67,9kB
Pobierz