Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie utrzymania w mocy kary dla Techmexu za niedopełnienie obowiązków informacyjnych

Data aktualizacji:

9 lutego 2011 r.

W dniu 9 lutego 2011 r. doręczono spółce Techmex SA w upadłości likwidacyjnej podjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2011 r. decyzję1  utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 27 października 2010 r. o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym, na okres 12 miesięcy, papierów wartościowych Techmex SA w upadłości likwidacyjnej oraz nałożeniu na spółkę kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej.


Podejmując decyzję w drugiej instancji, KNF wzięła pod uwagę, że spółka nadal nie wypełnia obowiązków informacyjnych w sposób wymagany przepisami prawa. W szczególności nie opublikowano skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres od IV kwartału 2009 r. Dodatkowo sprawozdanie roczne za 2009 r. nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a sprawozdanie za I półrocze 2010 r. nie zawiera opinii z przeglądu dokonanego biegłego rewidenta.

KNF uznała, że nie ma w najbliższym czasie realnej możliwości zmiany sytuacji, w której inwestorzy są pozbawieni pełnych i zweryfikowanych przez biegłego rewidenta informacji finansowych o spółce.

Decyzja KNF stała się ostateczna w dniu doręczenia spółce decyzji Komisji podjętej w drugiej instancji, czyli w dniu 9 lutego 2011 r. Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu na okres 12 miesięcy nastąpi po upływie 30 dni od dnia 9 lutego 2011 r. – dzień 11 marca 2011 r. będzie ostatnim dniem notowań akcji Techmexu na giełdzie.


_______________________________
1 Decyzja KNF została podjęta jednogłośnie. 

Do pobrania

Komunikat w sprawie utrzymania w mocy kary dla Techmexu za niedopełnienie obowiązków informacyjnych

plik .pdf, 100,7kB
Pobierz

Informacja nt. naruszeń ukaranych przez KNF w dniu 27 października 2010 r.

plik .pdf, 184,8kB
Pobierz

Komunikat będący załącznikiem do uchwały KNF z dnia 8 lutego 2011 r.

plik .pdf, 62,1kB
Pobierz