Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie UniSystem FIZ

data aktualizacji

22 listopada 2011 r.
 
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia na utworzenie przez  Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie: 
 
• UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.